NINA MAJA süstamatku korraldab Kormoran Kayak

Kormoran Kayaki süstareisid ja -ekspeditsioonid toimuvad nii Eestis kui ka mujal maailma meredel.

Peipsi matka maksimaalne osalejate arv 6-8 inimest. Minimaalne 2

Matkade ja ekspeditsioonide läbiviimiseks kasutab Kormoran Kayak kvaliteetseid Feathercraft üheseid ja kaheseid süstasid, Lendal aerusid ning tootja Kokatat turvavarustust.

Matku juhivad BCU (British Canoe Union) poolt  koolitatud ja sertifitseeritud matkajuhid.  

Peipsi süstamatkadel vaatame Euroopa pindalalt 4. järve lääneranniku loodust ja siinset huvitavat asustust.

Enamus matkadega alustame Nina külast. Viime läbi ohutus-, pääste- ja sõidutreeningu ning alustame liikumist põhja- või lõunasuunas.

*Poole päevane  linnuvaatlusmatk Lahepera järvele. Hind 40.- €

*Ühe päevane  süstamatk  Kallastele Devoni liivakivipaljandi alla. Hind  70.- €

*Ühe päevane  süstamatk   Varnja - Praga - Pedaspää kurm:  HInd 85.- €

*Kahe päevane süstamatk konnaparadiisi. Piirissaart Peipsi järves peetakse üleeuroopaliseks konnaparadiisiks (sest siin ei kasutata kunstväetisi). Juba aastaid on Piirissaar Eesti ainuke konnakaitseala. Piirissaare   Hind: 120.- €

*Kolme päevane süstaretk  Peipsi liivarandadele Nina-Kauksi  Hind 180.- €

Vaata lisa:

 http://www.kormoran.ee/